Klientské centrum

Provoz Klientského centra pro Bankovní a Nebankovní registr klientských informací zajišťuje společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Klientské centrum vyřizuje žádosti o výpis z registrů, dále přijímá žádosti o opravu dat a poskytuje další služby, jejichž přehled naleznete přímo na stránkách Klientského centra.

Záruka bezpečnosti dat

Bankovní registr klientských informací (BRKI) je uzavřený systém. Veškerá data jsou přenášena po zabezpečených privátních linkách a jsou šifrována. Všechny komunikující servery i klienti tohoto uzavřeného systému jsou identifikováni a autorizováni pomocí certifikátů vydaných kvalifikovanými poskytovateli certifikačních služeb. Vedle technického zabezpečení v BRKI existuje velké množství organizačních pravidel a kontrol zajišťujících nemožnost zneužití systému.

Z BRKI mohou získávat informace pouze oprávnění účastníci (uživatelé) tohoto projektu, kteří nemají ani nezískávají automatický přístup ke všem údajům o klientech obsaženým v naší databázi. Každý uživatel může podle stanovených pravidel získat údaje pouze o svých klientech (ať již o nově příchozích nebo o stávajících, tedy existujících klientech uživatele). Existenci vztahu mezi institucí a klientem musí každá instituce vyžadovaným způsobem doložit.