Zásady ochrany dat uživatelů webových stránek

Tento dokument stanovující zásady ochrany dat popisuje postupy přijaté společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČO: 261 99 696, se sídlem Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6735 (dále jen „CBCB“) jako provozovatele webových stránek www.cbcb.cz (dále jen „webové stránky) ohledně zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek. Jde o všeobecnou informaci adresovanou těm, kdo tyto webové stránky navštíví, a to v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Zpracovávané osobní údaje – IP adresa
nformační systémy a softwarové postupy použité při provozování těchto webových stránek získávají v průběhu svého běžného provozu určité osobní údaje. Jedná se o IP adresy a doménová jména počítačů, které užívají uživatelé připojující se k síti a které jsou zpracovávány všemi webovými stránkami. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je IP adresa osobním údajem, který je pro další informaci o fungování našich stránek ukládán do logů. Tyto IP adresy ovšem nejsou spojovány s konkrétními jmény uživatelů ani nejsou poskytovány třetím stranám ani nejsou dále pro jakékoli účely zpracovávány. Naopak automaticky po několika dnech se z logů vymazávají nebo přepisují.

Cookies
Výše uvedené webové stránky využívají pouze tzv. „technické cookies“, tedy malé soubory umožňující nastavení webové stránky podle preferencí uživatele této stránky (např. jazyková mutace), které si webová stránka automaticky ukládá na počítači uživatele stránky. Prostřednictvím těchto cookies nejsou zpracovávány žádné osobní údaje uživatelů webové stránky pro žádné obchodní, marketingové či jiné účely ani nejsou žádné údaje předávány třetím osobám. Proto v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů i se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů není nutný souhlas subjektu údajů s využíváním uvedeného typu cookies.

Další zpracovávané osobní údaje
Uvedená webová stránka obsahuje též kontaktní formulář umožňující uživateli vznést dotaz či vyplněním některého formuláře požádat o konkrétní službu. Kontaktní osobní údaje poskytnuté subjektem údajů při vznesení dotazu jsou využity pouze k zaslání odpovědi a automaticky uloženy na chráněném serveru, aniž by byly dále zpracovávány, využity či poskytnuty třetí osobě. Pokud uživatel požádá o některou službu vyplněním příslušného formuláře včetně svých osobních údajů, je tento formulář předán společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, Praha 4 (CRIF CZ), která na základě dohody se CBCB zajišťuje pro klienty služby prostřednictvím Klientského centra. Informaci o zpracování a ochraně osobních údajů získaných při návštěvě webových stránek CRIF CZ či ze žádostí o konkrétní služby lze nalézt na webových stránkách www.crif.cz.

Ochrana práv uživatele
Údaje jsou zpracovány tak, aby byla zajištěna ochrana údajů a jejich důvěrný charakter. Údaje jsou zpracovány elektronickými nebo automatizovanými prostředky. Přenos veškerých informací prostřednictvím webových stránek je šifrován. Přesto CBCB nepřebírá záruky za bezpečný přenos informací, které mu uživatel zasílá a užívání webových stránek je na vlastní odpovědnost uživatele.