Barometr úvěrového trhu – 3. kvartál 2016

Počet klientů s dlouhodobým ohroženým dluhem se snížil, zatímco počet klientů s krátkodobým ohroženým dluhem se zvýšil – to jsou údaje z úvěrového barometru za 3. čtvrtletí 2016, který jsme dnes zveřejnili.