CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
T: 277 778 600, 242 438 600

Záruky bezpečnosti Vašich dat

  • BRKI je uzavřený systém
  • Veškerá data jsou přenášena po zabezpečených privátních linkách.
  • Veškerá data jsou šifrována.
  • Všechny komunikující servery i klienti tohoto uzavřeného systému jsou identifikováni a autorizováni pomocí certifikátů vydaných kvalifikovanými poskytovateli certifikačních služeb.
  • Vedle technického zabezpečení dat je zde množství organizačních pravidel a kontrol zajišťujících nemožnost zneužití systému.
  • Z BRKI mohou získávat informace pouze oprávnění účastníci (banky) tohoto projektu, kteří nemají ani nezískávají automatický přístup ke všem údajům o klientech obsaženým v databázi BRKI. Každá banka může podle stanovených pravidel získat údaje pouze o svých klientech (ať už o nově příchozích, tedy potenciálních, nebo o stávajících, tedy existujících klientech banky, přičemž existenci vztahu musí každá banka vždy odpovídajícím způsobem doložit.