CBCB, a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
T: 277 778 600, 242 438 600

Služby Klientského centra

Výpis informací z Bankovního registru klientských informací (BRKI)

Zajímá Vás, jaké informace jsou o Vás v úvěrovém registru vedeny?

Stačí vyplnit žádost o výpis z registru a doručit ji jedním z následujících způsobů na naši adresu:

  • Osobně - dostavíte-li se s žádosti o výpis z BRKI na Klientské centrum osobně, nezapomeňte si s sebou vzít platný doklad totožnosti (nejlépe občanský průkaz).
  • Poštou - posíláte-li svou žádost poštou a máte cizí státní příslušnost, musí být podpis na této žádosti úředně ověřen. Výpisy zasíláme zpět do vlastních rukou na dobírku, a to pouze na poštovní adresy v České republice a Slovenské republice.
  • Elektronicky - žádost o výpis osobních údajů lze také podat prostřednictvím elektronické pošty na adresu klient@cbcb.cz. Klientské centrum BRKI přijímá elektronická podání žádostí o výpis osobních údajů podepsaná pomocí Vašeho zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Aktuální informace o udělených akreditacích jsou uvedeny na adrese http://www.mvcr.cz/.

Upozorňujeme, že přes datovou schránku žádosti o výpisy osobních údajů v současné době nepřijímáme. Pokud máte k datové schránce vystaven elektronický podpis dle výše uvedených podmínek platnosti, lze zaslat tuto žádost formou elektronické pošty podepsané tímto elektronickým podpisem.

Zde naleznete veřejný certifikát Klientského centra pro zašifrování formuláře zasílaného e-mailem.
Dobu doručení výpisu a jeho cenu se dozvíte zde.

  • Formulář žádosti o výpis (MS Excel) lze vyplnit a vytisknout zde
  • Formulář žádosti o výpis (pdf) lze stáhnout zde

 

Žádost o opravu nepřesných či nepravdivých údajů v Bankovním registru klientských informací

Zjistili jste, že informace o Vás vedené v úvěrovém registru jsou chybné, nepřesné či neúplné?

Obraťte se na nás s vyplněnou žádostí o opravu nepřesných či nepravdivých údajů, kterou můžete doručit:

  • osobně (nezapomeňte si průkaz totožnosti);
  • poštou (pokud máte cizí státní příslušnost, musí být podpis na této žádosti úředně ověřen);
  • elektronicky na adresu klient@cbcb.cz (žádost musí být podepsána pomocí Vašeho kvalifikovaného certifikátu a doporučujeme zašifrovat pomocí veřejného certifikátu našeho Klientského centra, který naleznete zde).

Po přijetí Vašeho oznámení o zpracovávání nepravdivých či nepřesných informacích v BRKI se pokusíme co nejdříve ve spolupráci s bankou zjednat nápravu. Nebude-li možno zjednat nápravu, CBCB nepravdivou či nepřesnou Informaci bez zbytečného odkladu zlikviduje. Pokud Vám do 30 dnů od převzetí žádosti neodešleme zprávu o výsledku šetření, případně o probíhající či ukončené nápravě chyb, považujte Vaši žádost za kladně vyřízenou.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 657/15, 120 00 Praha 2 (www.coi.cz).

 

Kdo může podat na Klientském centru žádost o službu

Fyzická osoba, která je plnoletá a způsobilá k právním úkonům. Pokud některou z těchto podmínek žadatel nesplňuje, nebude jeho žádost přijata. Pro prokázání totožnosti žadatele požadujeme platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Zahraniční fyzická osoba se prokazuje cestovním pasem nebo dokladem o povolení k trvalému pobytu v ČR.
Fyzická osoba se může při podání žádosti o službu a s tím spojenými činnostmi nechat zastupovat na základě úředně ověřené plné moci (vzor zde). Po zástupci jsou požadovány osobní doklady ve stejném rozsahu, v jakém se požadují u fyzické osoby, která je zastupována. Pokud je žadatel zákonným zástupcem klienta, požaduje se o tom úřední doklad.