CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
T: 277 778 600, 242 438 600

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje klientů bank jsou v našich systémech přísně chráněnou komoditou. Osobní informace jsou zpracovávány pouze k účelům, ke kterým existuje zákonné oprávnění, nebo ke kterým klient udělil svůj souhlas. Vycházíme přitom především ze Zákona o ochraně osobních údajů a Zákona o bankách.