CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
T: 277 778 600, 242 438 600

Klientské centrum BRKI

Klientské centrum Bankovního registru klientských informací zajišťuje služby ve vztahu ke klientům bank, zejména:

  • informuje klienty o údajích, které jsou o nich zpracovávány v BRKI (a to v souladu s požadavky Zákona o ochraně osobních údajů)
  • slouží jako místo pro podávání žádostí klientů o informace o tom, jaké údaje jsou o nich v BRKI zpracovávány
  • slouží jako místo pro podávání případných stížností či připomínek klientů v souvislosti s nepřesnými informacemi zpracovávanými v BRKI