CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
T: 277 778 600, 242 438 600

Informační povinnost

Zákon o ochraně osobních údajů zakotvuje povinnost správce (v případě BRKI banky) informovat subjekt údajů (tedy klienta banky) ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Správce je povinen informovat subjekt údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny či komu jsou určeny.

Dále je podle tohoto zákona správce také povinen poskytnout subjektu údajů za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, a to na základě písemné žádosti informace o osobních údajích o něm zpracovávaných. Tyto informace (tzv. výpis informací z BRKI) poskytuje provozovatel registru, tedy společnost CBCB.