CBCB, a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
T: 277 778 600, 242 438 600

Ceník výpisů

Osobně - výpis je vyhotoven na počkání v klientském centru BRKI, přijímáme tyto druhy platebních karet: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

Poštou - výpis je vyhotoven do 24 hodin od doručení „Žádosti o výpis“ do klientského centra, a následně odeslán na dobírku do vlastních rukou žadatele

Online - po elektronické objednávce v portálu kolikmam.cz
Pro získání online verze výpisu informací je nutná registrace do webového portálu kolikmam.cz, kterou můžete vyřídit v klientském centru BRKI. Tento výpis bude vždy k dispozici pouze online s možností uložení do formátu pdf s elektronickým podpisem stvrzujícím originalitu výpisu v elektronické komunikaci. Autorizovanou konverzi takového výpisu do listinné podoby lze pak v případě potřeby kdykoliv realizovat prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

Poštou - po elektronické objednávce v portálu kolikmam.cz
Pro zaslání online objednávky o vyhotovení originálu výpisu a jeho následné zaslání poštou je nutná registrace do webového portálu kolikmam.cz, kterou můžete vyřídit v klientském centru BRKI. Na takto objednaný výpis není možné nahlížet ve webovém portálu kolikmam.cz, neboť takto generované výpisy jsou vyhotovovány přímo klientským centrem BRKI. Výpis je odeslán následující pracovní den po vytvoření online objednávky na dobírku do vlastních rukou žadatele.

osobně (na počkání) 200,- Kč
poštou (na dobírku) 200,- + poplatek za poštovné
online v portálu kolikmam.cz 100,- Kč
poštou (na dobírku) po objednávce v portálu kolikmam.cz 200,- + poplatek za poštovné

 

Poznámka: Výpisy zasíláme pouze na poštovní adresy v České republice a Slovenské republice.