CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
T: 277 778 600, 242 438 600

CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s.

Obchodní údaje:

Obchodní firma: CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.
IČO: 261 99 696
DIČ: CZ 261 99 696
Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
Obchodní činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona
Zápis do OR: 13.9.2000; Spisová značka: B 6735 vedeným městským soudem v Praze
Právní forma: akciová společnost
Akcionáři: Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., MONETA Money Bank, a. s., Komerční banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Telefon: (+420) 277 778 600
E-mail: klient@cbcb.cz
Web: www.cbcb.cz

  

Klíčové charakteristiky Bankovního registru klientských informací (BRKI) jsou:

  • Provozovatelem BRKI je společnost CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., která je vlastněna pěti zakládajícími bankami.

  • Fungování BRKI bylo opakovaně konzultováno a odsouhlaseno s Úřadem pro ochranu osobních údajů a Českou národní bankou, tak aby vyhovovalo všem příslušným právním normám a předpisům v naší zemi.

  • Informační systém EURISCZECH použitý pro Bankovní registr klientských informací je provozován a vlastněn italskou společností CRIF.

  • Pro komunikaci v rámci systému EURISCZECH je využívána uzavřená privátní síť.

  • Uživateli Bankovního registru klientských informací mohou být banky anebo pobočky zahraničních bank, které mají s CBCB uzavřenou tzv. Smlouvu o účasti na projektu BRKI.

  • Databáze BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace vypovídající o bonitě a důvěryhodnosti klientů bank.

  • Bankovní registr obsahuje informace pouze o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty.

  • Databáze BRKI nabízí jednotlivým uživatelům nejen pohled na současný stav zadlužení klienta, ale také zpětně na historické hodnoty.

  • Informace v BRKI jsou pravidelně na měsíční bázi aktualizovány. Pro potřebu vzájemného informování bank jsou v BRKI uchovávány po dobu trvání smluvního (úvěrového) vztahu mezi klientem a bankou a po dobu dalších 4 let po jeho ukončení.

 

  • Společnost CBCB je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna.

 

Aktuální uživatelé Bankovního registru klientských informací